Marcin Butlewski

Marcin Butlewski

Bio

Dr hab. inż. Marcin Butlewski: profesor Politechniki Poznańskiej, Prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym.

Doktorat pt.: „Metodyka ergonomicznego projektowania oraz doboru niezmechanizowanych narzędzi ręcznych” obronił w dyscyplinie budowy i eksploatacji maszyn w roku 2008. Marcin Butlewski jest także autorem i współautorem ok. 100 artykułów, rozdziałów monografii i 5 książek (związanych z ergonomią i projektowaniem).

Realizator i koordynował kilkadziesiąt projektów przemysłowych w zakresie ergonomicznych warunków pracy na liniach produkcyjnych. W latach 2014-2017 był odpowiedzialny za realizację głównej części projektu “System zarządzania zmęczeniem pracowników zatrudnionych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego” (nr SP/K/10/234194/14). Od 2014 roku Marcin Butlewski jest Europejskim Ergonomistą (www.eurerg.eu), od 2015 roku członkiem KT 158 ds. „Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii” PKN.

Naukowo i zawodowo zajmuje się ergonomią przemysłową, projektowaniem ergonomicznym, projektowaniem uniwersalnym oraz inkluzywnym dla osób z niepełnosprawnościami i geronergonomią.