Małgorzata
Zygmunt- Kaczmarek

Małgorzata Zygmunt- Kaczmarek

Bio

Kierownik Projektu w Zakładach Kablowych BITNER Sp. z o.o. Z firmą związana od 2007r. Współpracuje z biurami projektowymi na terenie całego kraju oraz z przedstawicielami największych podmiotów działających w sektorze branży elektroenergetycznej, przemysłowej i górniczej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu, współpracy z rynkiem w zakresie inicjowania innowacyjnych technicznie rozwiązań. Czynna uczestniczka targów branżowych, sympozjów i konferencji naukowych z dziedziny elektroenergetyki i automatyki.