Krystian Pluciak

Krystian Pluciak

Bio

Krystian już od ponad 10 lat zaczynając jako pierwszy w kraju obserwuje najgorzej funkcjonujące – problemowe obszary firm od środka jako szeregowy Tajemniczy Pracownik. Analizuje ich sposób zarządzania, kulturę organizacyjną, proces rekrutacji, doświadczenia pracowników, sprawdza jakie zachowania i postawy ludzi oraz wynik firmy determinuje system. Następnie wraca z informacją zwrotną do zarządów.

Od 6 lat wyszukuje i bada najlepsze organizacje w kraju pod względem efektywności-wyników oraz kultur organizacyjnej i opisuje ich ponadbranżowe dobre praktyki w “Księdze Dobrych Praktyk – najlepiej zorganizowanych polskich firm”.

Od ponad 5 lat skupia się na systemowym podejściu do zarządzania kulturą organizacyjną. Opracował ramowy proces mierzenia, zmiany i zarządzania kulturą oraz transformacji przywódców.

Od 4 lat korzystając z podejścia systemowego jego firma skupia się również na tym co determinuje wynik przedsiębiorstw. Przełamując ograniczenia w szkodliwych politykach, sprzedaży, efektywności procesów lub maszyn wraz z partnerami osiąga przełomowe rezultaty jak: 4x wzrost zysku netto, wzrost zysku R/R o +46%…

Jest również wykładowcą MBA w zakresie Kultury Organizacyjnej i systemowego podejścia do zarządzania, autorem książki oraz publikacji prasowych i gościem rozmów/wywiadów. Prowadzi firmę Flow Up Group.

Kieruje się w życiu wartościami: Życzliwość, Efektywność, Rozwiązywanie problemów, Pryncypialność oraz Proaktywność.