Katarzyna Wardzała

Specjalista ds. zarządzania ludźmi. Konsultant/coach. Dyrektor handlowy w Beta Point.

Bio

Certyfikowany konsultant w zakresie zastosowania badań osobowości JTI. Mentor w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Coachingu.

Od ponad 9 lat zajmuje się szkoleniem menedżerów wyższego i niższego szczebla. Skupia się na praktycznych elementach zarządzania ludźmi. Buduje i wdraża dedykowane programy rozwojowe. W obszarze zarządzania prowadzi szkolenia i coaching z przywództwa, budowania zespołu, zarządzania zamianą w organizacji, rozwiązywania problemów, motywowania pracowników, komunikacji interpersonalnej, zarządzania konfliktem, zarządzania poprzez cele. Szczególnie w swojej pracy zawodowej koncentruje się na podnoszeniu efektywności i wydajności zespołów zadaniowych i ludzi, którzy nimi kierują. Inspiruje i wspiera ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym. Pomaga menedżerom stać się najlepszymi.