Radosław Morek

dr inż. Radosław Morek

Technolog, naukowiec, dydaktyk akademicki, redaktor, autor.

Bio

Radosław Morek (rocznik 1973) technolog, naukowiec, dydaktyk akademicki, redaktor, autor, a przede wszystkim mąż i ojciec. Prywatnie astronom hobbysta, wielbiciel dobrego kina, fotograf, uwielbia góry i rowery. Jest instruktorem harcerskim i osobą udzielającą się społecznie.

W 1998 roku Ukończył Wydział Mechaniczny, Technologiczny i Automatyzacji (MTiA) obecny Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

W latach 1997-1999 pracował jako konstruktor narzędzi skrawających w ówczesnej F.W.P. VIS S.A.
Od 1999 do 2013 roku był doktorantem, a następnie adiunktem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, najpierw w Instytucie Technologii Maszyn, następnie w Instytucie Technik Wytwarzania. W latach 2014-2017 pracował jako adiunkt na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Katedrze Mechanicznej Obróbki Drewna. Obecnie od marca 2017 ponownie na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym wortalu technologicznego procestechnologiczny.com.pl, poświęconego szeroko pojętym procesom technologicznym i technikom wytwarzania. Jako autor artykułów branżowych współpracuje z kilkoma wydawnictwami.